תשלום לשירות בניית אתרים/אחסון

יש לשלם פה את הסכום שסוכם בנינו של שירותי בניית אתרים, אחסון או שירותי פיתוח נוספים